För lust och glädje
Hur Vem Pris Skrivet Kontakt Aktuellt

För lust och glädje i sexlivet – och hela livet
Viva Vagina! är en massage och akupressur-behandling som syftar till att ge dig kvinna mer lust, mer sexuell energi och mer livsflöde!

Många kvinnor har spänningar i underlivet som kommer från stress, oro, undertryckta behov eller känslor av skam och skuld kring den egna sexualiteten. Det kan göra att kvinnan känner sig avstängd och blockerad och har svårt att njuta fullt ut av sin sexualitet.

Viva Vagina! akupressur-behandlingen syftar till att lösa upp spänningar och blockeringar i underlivet och frigöra energi- och livsflödet i bäckenet och hela kroppen. Så att du får mer tillgång till din lust och blir fri att bejaka din sexualitet fullt ut.


Viva Vagina! Lust och glädje i sexlivet... och hela livet   ·   Kontakt